İletişim | Adres

Koordinatör:

Doç. Dr. Hüseyin TOPAN: topan@beun.edu.tr,  0 372 291 14 14

Sekreterya:

Arş. Gör. Çağlar BAYIK: caglarbayik@hotmail.com, 0 372 291 14 16

Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ: mozendi@gmail.com, 0 372 291 14 16

Arş. Gör. Aliihsan ŞEKERTEKİN: aliihsan_sekertekin@hotmail.com, 0 372 291 19 31

E-posta:

konumsalbilisim@gmail.com

Adresi:

Bülent Ecevit Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu

Comments are closed