Başvuru

Başvuruda gönderilen belgeler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşan asil ve yedek katılımcı listesine buradan ulaşabilirsiniz. Asil listede yer alanların katılım durumunu 3 Ekim 2016 tarihi saat 17.30‘a dek konumsalbilisim@gmail.com adresine gönderecekleri e-posta ile kesinleştirmeleri gerekmektedir. Kursa katılamayacak adaylar yerine yedek listedeki katılımcılar e-posta ile davet edilecektir.

Kursa gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

Comments are closed