Kriterler

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ

Katılımcı seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Kriterlerin karşılığında belirtilen puanlara göre en fazla puana sahip olan 30 kişi eğitime kabul edilecektir.

  Kriter Puan
1. Kurs konuları hakkında doktora yapmakta veya yapmış olmak (tez konusunun kurs konuları ile ilgili olduğunu ispatlayacak). 50
2. Kurs konuları hakkında yüksek lisans yapmakta veya yapmış olmak (tez konusunun kurs konuları ile ilgili olduğunu ispatlayacak). 40
3. Kurs konuları hakkında lisans eğitimi sırasında diploma çalışması yapmakta veya yapmış olmak (diploma konusunun kurs konuları ile ilgili olduğunu ispatlayacak). 25
4. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyor olmak (1. maddeye uymayan adaylar için) 30
5. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak (2. maddeye uymayan adaylar için) 25
6. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimine devam ediyor olmak (3. maddeye uymayan adaylar için) 20
7. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans eğitimine devam ediyor olmak. 15
8. Doktora mezunu olmak. 28
9. Yüksek lisans mezunu olmak. 23
10. Lisans mezunu olmak. 18
11. Önlisans mezunu olmak. 13
12. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan mühendis, tekniker vd. 40
13. Özel sektörde çalışan mühendis, tekniker vd. 30
14. Diğer çalışanlar (proje asistanlığı vd. dahil) 20

Comments are closed