Küçült Yazı Tipi Büyüt
“Görüntü ve Nokta Bulutundan Konuma Bağlı Bilgi Üretimi” eğitim kursu, 25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenmekte ve TÜBİTAK BİDEB 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir. Kursa 30 kişi kabul edilecektir. Katılım ücretsiz olup ulaşım, konaklama ve yemek ücreti TÜBİTAK’ın belirlediği limitler dahilinde karşılanacaktır.

Amaç:
Konumsal bilişim, sadece özel konularda değil, kişilerin günlük yaşantısında da sıklıkla kullanıldığı ve her geçen gün bağlılığın arttığı bir bilgi türüdür. Bugün taşıt veya cep telefonlarındaki navigasyon uygulamalarından tatil rezervasyonlarına varıncaya dek hemen hemen her alanda konumsal bilişim temelindeki altlıklara (sayısal harita veya uydu görüntüsü) ve çeşitli uygulamalara rastlanmaktadır. Konumsal bilişime hızlı bir veri altyapısı sağlayan uzaktan algılama, fotogrametri ve lazer tarama gibi tekniklerdeki güncel gelişmelerin neler olduğunun ve bunların artı ve eksi yönlerinin kullanıcılara aktarılması son derece önemlidir. Verinin nasıl elde edildiğinin ve ne tür bir potansiyele sahip olduğunun bilinmesi ve böylece daha doğru ve etkin kullanımının sağlanması gerekir.

Bu kursun amacı, alanında özgün bilimsel çalışmalara sahip bilim insanlarının konumsal bilişim uygulamaları çerçevesinde, optik ve mikrodalga görüntüler ile lazer nokta bulutlarından konuma bağlı bilgi üretimi konusunda deneyimlerini aktarmalarıdır. Bu nedenle hedef kitle, özellikle bu konularda çalışmalar yapan/yapacak olanlar ile kamu kurumlarında çalışanlardır. Katılımcıların belirlenmesinde öncelik bu kitleye verildiği halde, yeterli kontenjan kalması durumunda diğer alanlardan da katılıma olanak tanınmıştır.

Kapsam:
Konumsal bilişim uygulamaları özelinde:
  1. Optik, mikrodalga ve lazer sistemler hakkında ön bilgiler verilecek,
  2. Bu sistemlerle elde edilen verilerden ortogörüntü, nesne çıkarımı vb. konuları uygulama örnekleri ile işlenecek.
  3. Bu sistemlerden sayısal yüzey ve yükseklik modeli üretimi konuları uygulama örnekleri ile işlenecek.
  4. Günümüzün yeni konuları olan uzaktan kumandalı hava araçları ve yersel lazer tarama teknikleri uygulamaları yanısıra, konumsal bilişimin yaygın kullanıldığı alanlardan ormancılık uygulamaları konusuna da yer verilecektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin